İSGB VE OSGB NEDİR?

İşverenler, en az 50 işçi çalıştırdıkları iş yerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek üzere işyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB) kurmakla yükümlüdürler. İşyeri sağlık ve güvenlik birimi; en az bir işyeri hekimi ile sanayiden sayılan işlerin yapıldığı işyerlerinde en az bir iş güvenliği uzmanından ve yapılacak çalışmalara yardımcı olmak için gerektiğinde diğer personelden oluşur. Bu yükümlülük, Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmetin tamamı veya bir kısmı alınarak da yerine getirilebilir.

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak üzere işin normal akışını aksatmamak şartıyla ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla;

• İşçilerin sağlık gözetimi,
• Çalışma ortamının gözetimi,
• Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme
• İlkyardım ve acil müdahale
• Kayıt ve istatistik görevleri ile benzeri diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi çalışma ortamının gözetimi için işyerlerinde sağlık ve güvenlik tehlikelerine karşı yürüteceği her türlü önleyici ve düzeltici faaliyetleri düzenler. İşçilerin sağlık gözetimi için ortak sağlık güvenlik birimi işçilerin sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile işçilere verilecek her türlü sağlık hizmetlerini verir. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimiİlk yardım ve acil müdahale için, işyerlerinde kaza, yangın, doğal afetler gibi acil müdahale gerektiren durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gerekenleri, uygulamaları organize eder, yürütür ve ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

Hangi firmalar OSGB hizmeti almak zorunda

Her vergi mükellefinin bir Nace kodu ve bu koda karşılık gelen iş yeri tehlike sınıfı mevcuttur. İşyerlerine ait SGK sicil numarasındaki ilk iki rakamdan sonra ve vergi sisteminde Maliye Bakanlığı'nın belirlediği aynı zamanda vergi levhasında ana faaliyet kodları bölümünde yazılan kod; Nace kodudur. Nace koduna sahip olan bir işletme ise, bu kodun karşılığı olan tehlike sınıfında faaliyet gösterir. Tehlike sınıfı Bakanlığın yayınladığı tehlike sınıfları tebliğine göre belirlenmektedir. İşletmeler az tehlikeli / tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere üç ayrı grupta yer alırlar.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile başta vergi mükellefiyetine haiz işletmeler ile kamu kurum ve kuruluşları çalışan sayıları ve iş yeri tehlike sınıflarına göre belirlenmiş tarihlerde, iş güvenliği uzmanı / iş yeri hekimi / yardımcı sağlık personeli bulundurmak veya bu yönde Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden (OSGB sözleşmesi yapmak) hizmet almak zorundadırlar.

OSGB’ nin Sağladığı Avantajlar;

• İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Sağlık Personelini bünyenizde çalıştırma yükümlülüğünüz olmayacaktır. Bu personelin tüm sosyal ve güvenlik hakları hizmet aldığınız OSGB’nin sorumluluğundadır.
 • OSGB ile iş sağlığı ve güvenliği hizmeti tek elden yürütülecek, oluşturulacak iş sağlığı ve güvenliği kurulunun alacağı kararlar daha kolay uygulanacaktır.
• Alınan hizmet faturalandırılır ve gider olarak gösterilebilir.

Tüm haklar saklıdır Ankatek Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Designed by aKare Bilişim