İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süresi Hesaplama

 
İş Güvenliği Uzmanını Ayda Kaç Saat Çalıştırmakla Yükümlüsünüz?
 
Çalışan Sayınız:
Hesapla
İş Güvenliği Uzmanı
 
Şirketinizin Tehlike Sınıfı Hangi Uzmanlık sınıfları Hizmet Verilebilir? Süre (Saat)
Az Tehlikeli A, B, C
Tehlikeli A, B
Çok Tehlikeli A
 
İş Güvenliği Uzmanı Süre Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?

İş güvenliği uzmanı süre hesaplaması 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'in "iş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri" adlı 12. maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre,
  • 10'dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika
Diğer işyerlerinde,
  • Az teklikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika
  • Teklikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika
  • Çok teklikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika
iş güveliği uzmanı bulundurmak zorundadır.

Şirketimin Tehlike Sınıfını Nasıl Öğrenirim ?

Şirketlerşin tehlike sınıfları 26 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği'ne göre belitlenir.

Şirketinizin tehlike sınıfını öğrenmek için İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi'ne bakabilirsiniz.

Tüm haklar saklıdır Ankatek Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Designed by aKare Bilişim